shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ยินดีต้อนรับสู่ ไอพลัสวิว สโตว์ บริการโปรโมท โฆษณาสื่อโซเชียล สังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย ภาระผูกพันของเราในฐานะผู้ให้บริการ และภาระผูกพันของท่านในฐานะลูกค้า โปรดอ่านอย่างละเอียด


บทนำ

ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลผูกพันกับการใช้บริการ และก่อให้เกิดความผูกพันกับท่านนับตั้งแต่ iPlusView.Store อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการ ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นี้รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน iPlusView.Store ขอความกรุณาให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

บริการของ iPlusView.Store จะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยยึดตามความคิดเห็นของผู้ใช้งาน ข้อตกลงเหล่านี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามทุกคำถามหรือแก้ไขปัญหาทุกปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ iPlusView.Store โดย iPlusView.Store ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลาซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังการประกาศข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลง และ iPlusView.Store จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์หรือการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นไปได้ว่าข้อตกลงในการใช้งาน จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ถือเป็นภาระหน้าที่ของท่านในการทำให้แน่ใจว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงล่าสุดที่มีอยู่บนเว็บไซต์

การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการเป็นการยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงเหล่านี้ และท่านมีอำนาจในการดำเนินการในนามของบุคคลใดก็ตามที่ท่านกำลังใช้บริการ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของนิติบุคคลใดก็ตามที่ท่านกำลังใช้บริการ

 

นิยาม

iPlusView.Store รวมหมายถึง www.iPlusView.Store, เรา, ผู้ให้บริการ, เว็บไซต์แพลตฟอร์ม, เว็บไซต์, โดเมน iPlusView.Store, ชื่อแบรนด์,  แบรนด์ซึ่งภายใต้การจดทะเบียนของ ไอพลัสวิว รวมหมายถึง ร้านค้า , ร้านค้าซึ่งจดทะเบียนธุรกิจ , เว็บไซต์และเว็บเพจใดๆทั้งหมดของ “iPlusView.Store” ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของร้านค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมหมายถึง ข้อกำหนดใดๆทั้งหมดเกี่ยวกับการให้บริการที่ประกอบไปด้วย “ข้อตกลง” “แนวทางปฏิบัติ” “นโยบาย” “การรับประกัน” และอื่นๆในทำนองเดียวกันที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ iPlusView.Store ซึ่งบังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่ใช้งานบนเว็บไซต์ iPlusView.Store, ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

ระบบ รวมหมายถึง ซอฟต์แวร์ , สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ , ซอร์สโค้ด , เซิพเวอร์

บริการ หมายถึง รวมบริการต่างๆของ iPlusView.Store ทั้งหมด , บริการทั้งหมดของ iPlusView.Store

ผู้ใช้ รวมหมายถึง ผู้ใช้ , คุณ , ท่าน , ลูกค้า , ผู้ครอบครองบัญชี ,ผู้ใช้บริการระบบหรือเว็บไซต์ภายใต้โดเมน iPlusView.Store

บัญชี รวมหมายถึง บัญชีหลัก , บัญชีแรกเริ่มสำหรับ Login ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานระบบ , บัญชีที่จัดการรูปแบบการชำระเงินได้ , บัญชีที่ใช้งานระบบ, บัญชีที่ใช้งานภายใต้ iPlusView.Store , บัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานและจัดการส่วนต่างๆของการใช้งานระบบได้

เครดิต รวมหมายถึง สกุลเงินเสมือนจริง , จำนวนเงิน , จำนวนเงินภายในเว็บ iPlusView.Store ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้สำหรับบริการทั้งหมดใน iPlusView.Store ได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ไม่สามารถโอนให้ผู้ใช้อื่นได้ ไม่สามารถคืนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้ได้

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

เมื่อผู้ใช้ทำการสั่งซื้อภายในเว็บไซต์ iPlusView.Store และผู้ใช้ได้กดปุ่ม "ยืนยันคำสั่งซื้อ" ผู้ใช้จะถูกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการด้านล่างโดยอัตโนมัติ โดยเราไม่สนว่าคุณจะอ่านหรือไม่ก็ตาม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเหล่านี้ โดยเราจะแจ้งไว้ที่ข่าวสารหน้าเว็บไซต์หรือโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากผู้ให้บริการเซิพเวอร์ของเราจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาในบริการที่มีปัญหา เรามีความคาดหวังว่าผู้ใช้จะอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของเซิพเวอร์นั้นๆ ทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับข้อมูลและรายละเอียดที่ล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 

ผู้ใช้จะต้องใช้เว็บไซต์ iPlusView.Store ในลักษณะที่เป็นไปตามข้อตกลงทั้งหมดที่ทำเกี่ยวกับบริการ SEO / Facebook / Youtube / Twitter หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในหน้าข้อกำหนดในการให้บริการของแต่ละบุคคล อัตราการให้บริการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการจะขึ้นกับเซิพเวอร์ โดยเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเราอาจจะแจ้งไว้ที่ข่าวสารของหน้าเว็บไซต์ ในส่วนของการคืนเงิน จะยังคงมีผลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อได้ที่ ประวัติคำสั่งซื้อ หรือ ส่งข้อความเพื่อสอบถามเราได้ตลอดเวลา หากมีปัญหาใดๆ เราจะพยายามอย่างดีที่สุด

 

การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

การใช้งานเว็บไซต์ www.iPlusView.Store ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมาย ตามที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมดได้กำหนดไว้ หากท่านไม่ประสงค์ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ การใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ทั้งหมดของ iPlusView.Store โปรดหยุดการเข้าสู่เว็บไซต์  www.iPlusView.Store และอย่าใช้บริการออนไลน์ทั้งหมดที่ให้บริการอยู่ภายใต้เว็บไซต์ iPlusView.Store ทั้งนี้ หากท่านยังได้มีการเข้าใช้เว็บไซต์ต่อไปทางร้านค้าจะถือว่าท่านได้ยินยอมรับข้อตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ

ทาง iPlusView.Store ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ของ iPlusView.Store นี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ iPlusView.Store ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะด้วย ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์ iPlusView.Store ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ การใช้งานเว็บไซต์ iPlusView.Store ของท่านอย่างต่อเนื่องถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

 

ข้อกำหนดด้านอายุ

ผู้ใช้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือ 13 ปีขึ้นไปโดยได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆก็ตามผ่านระบบของ iPlusView.Store ของบุตรหลานในบริการต่างๆ

 

ข้อกำหนดทางด้านบัญชีผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ได้ลงทะเบียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อรับบัญชีในการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องอย่างครบถ้วนและอัพเดทข้อมูลดังกล่าวในขณะที่ใช้บริการให้เป็นตามปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

 

ข้อกำหนดทางด้านบัญชีผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ได้ลงทะเบียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อรับบัญชีในการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องอย่างครบถ้วนและอัพเดทข้อมูลดังกล่าวในขณะที่ใช้บริการให้เป็นตามปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ผู้ใช้กำหนดไว้กับทางระบบ ทั้งนี้เราขอให้ผู้ใช้สร้างรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นการคาดเดาได้ยากสำหรับผู้อื่นหรือไม่ใช้ซ้ำกับบัญชีใดๆที่ผู้ใช้เคยใช้แล้วในเว็บไซต์อื่น

ทั้งนี้ทาง iPlusView.Store จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายต่อเนื่องใดๆอันเนื่องมาจากรหัสผ่านที่ถูกขโมยหรือถูกแฮ็ก แม้ว่าผู้ใช้จะแจ้งให้เราทราบแล้วก็ตาม

ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งที่ผู้ใช้ดำเนินการโดยใช้บัญชีหลัก Login ผ่านระบบของ iPlusView.Store

บัญชีแต่ละบัญชี ในการใช้บริการต่างๆ มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกใดๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากผู้ใช้ได้

ทางiPlusView.Store อาจมีการระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากiPlusView.Storeเห็นว่าผู้ใช้กำลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯใดๆ

สิทธิที่จะใช้บริการของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลบบัญชีหรือถูกลบบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บัญชีจะไม่สามารถกู้คืนมาได้แม้ว่าผู้ใช้จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม ทางiPlusView.Storeจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายต่อเนื่องใดๆ

แม้ว่าผู้ใช้ได้ลงทะเบียนใช้บริการเรียบแล้ว ผู้ใช้สามารถลบบัญชีของตนเองได้เมื่อผู้ใช้ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการใดๆแล้ว ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

ผู้ใช้จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่ใช้บริการฯของiPlusView.Store

ข้อกำหนดเครดิตและชำระเงิน

 

ในครั้งแรกของการสมัครสมาชิกผู้ใช้งาน(บัญชีหลัก)จำเป็นต้องเติมเงินเริ่มต้นขั้นต่ำ 100 บาท ตามการใช้งานจึงจะเข้าใช้งานระบบของ iPlusView.Store ได้ ทั้งนี้ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน ยกเลิก หรือคืนเงิน เมื่อผู้ใช้ได้ทำการสั่งซื้อบริการแล้วสถานะงาน "เสร็จสิ้น" แล้วไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

ผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการตามที่ต้องการได้ที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่บนหน้าเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อผ่านตามช่องทางต่างๆที่เป็นของ iPlusView.Store เท่านั้น อาทิเช่น Page Contact us , E-mail , LINE Official ID : @iPlusView , Facebook : iPlusViewStore หากผู้ใช้ได้มีการติดต่อสั่งซื้อผ่านช่องทางอื่นๆที่นอกจากเหนือจากที่ประกาศไว้ใน Contact ของ iPlusView.Store ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆต่อผู้ใช้ที่หากเกิดขึ้น

เมื่อบัญชีลูกถูกลบ ข้อมูลการใช้งานต่างๆ หรือ ข้อมูลส่วนตัว ของบัญชีลูกจะถูกลบทิ้งอย่างถาวรและไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ รวมถึงเครดิตดังกล่าวด้วยและไม่สามารถถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้

หากบัญชีหลักของผู้ใช้ถูกลบ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตาม จะมีผลกับ ข้อมูลการใช้งาน, ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการชำระเงิน, ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลส่วนตัวของบัญชี, เครดิตคงเหลือ สิ่งเหล่านี้จะ ถูกลบอย่างถาวร ไม่สามารถนำกลับมา กู้คืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้ในทุกกรณีแม้ว่าผู้ใช้จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

*ผู้ใช้ควรตระหนักถึงการลบบัญชีอย่างถี่ถ้วนด้วยตนเอง ก่อนที่จะมีการลบจริงอย่างถาวร และผู้ใช้จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและความเสียหายที่หากเกิดขึ้นตามมา ทาง iPlusView.Store จะไม่มีหน้ารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในทุกกรณี

หากผู้ใช้มีการใช้เครดิตในการใช้บริการไปแล้ว หากมีเหตุหรือความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้น ด้วยตัวของผู้ใช้เอง ทาง iPlusView.Store ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเครดิตหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินคืน

ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนแปลงบริการ, ราคาบริการ, หรือโปรโมชั่นที่จัดขึ้นในอนาคตโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการ แลก เปลี่ยน คืน หรือเทียบค่าราคาปัจจุบันต่อโปรโมชั่นในอนาคต ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน คืนถัวเฉลี่ยเพิ่มเครดิตให้ ตามจำนวนใดๆที่โปรโมชั่นจัดขึ้นในทุกกรณี

เครดิตที่มีของบัญชี หลังถูกอนุมัติเรียบร้อย ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้ในทุกกรณีและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้ ผู้ใช้ต้องนำไปใช้กับบริการใน iPlusView.Store เท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานทันที ถ้าพบการแจ้งโอนเงินซ้ำซ้อนหรือพยายามจงใจทุริตในการแจ้งโอนเงิน(สแปม,ใบเสร็จรับเงินของปลอม)

ข้อกำหนดทางด้านความรับผิดชอบ

ทีมงาน iPlusView.Store เรามีความพยายามอย่างมากในการค้นหาแนวคิด วิธีการและการเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบของเราอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริการทั้งหมดของเรามีความมั่นคงและเสถียรภาพอย่างดีที่สุดเท่าที่ขีดสุดของเราเคยทำมา ดังนั้นอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อใดอาจจะเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องใดๆเกิดขึ้นกับระบบของเรา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเนื้อหาและระบบของเรามีความสมบูรณ์แบบเพียงพอที่จะไม่เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ และไม่รับประกันว่าบริการทั้งหมดจะทำงานโดยไม่มีเหตุให้ต้องหยุด ให้ต้องมีความล่าช้า ถูกโจมตีผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือถูกแฮ็กอันเนื่องมาจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย หรือความบกพร่องใดๆนอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียกำไร รายได้ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกิดกับผู้ใช้ รวมถึงความเสียหายจากผลที่ตามมาโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ การกระทำให้เป็นเยี่ยงอย่าง หรือความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจที่เกิดจากระบบหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือผลิตภัณฑ์ในเครือ iPlusView.Store (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

 

ข้อกำหนดทางด้านความรับผิดชอบของผู้ใช้

ตลอดเวลาที่ผู้ใช้ได้ใช้บริการฯของiPlusView.Store ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการใช้งานบัญชีของผู้ใช้เองและผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อผลต่อเนื่องใดๆที่ตามมาของการกระทำที่มาจากการใช้บริการฯของiPlusView.Storeแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ใช้มีหน้าต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบของiPlusView.Store อาทิเช่น ข้อความ ตัวอักษร ข้อมูล รูปภาพและวีดีโอใดๆที่ผู้ใช้ได้ป้อนเข้ามาในระบบของiPlusView.Store ที่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆต่อบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายที่จะตามมา ผู้ใช้ต้องมั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือต่อลิขสิทธิ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสร้างความเดือนร้อนให้แก่ผู้อื่น หรือขัดต่อข้อกฎหมาย

ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ร้านค้า ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากร้านค้าฯ) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ร้านค้าฯ ทันทีที่ร้านค้าฯ ร้องขอ

ร้านค้าฯ อาจมีตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูล ตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอ หรือกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้ และใช้มาตรการที่ร้านค้าฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ หากร้านค้าฯ รับทราบว่าผู้ใช้รายหนึ่งรายใดกำลังใช้บริการฯ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือเป็นไปในทางมิชอบหรือขัดต่อกฎหมายหรือทุจริต ร้านค้าฯขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยที่ร้านค้าฯจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ

 

การสงวนสิทธิ์การรับประกัน

การให้ การเข้าถึง และการใช้บริการอยู่บนพื้นฐานตาม “ความเป็นความจริง” บนความเสี่ยงของตัวท่านเอง ดังนั้น ข้อมูลทั้งหลายที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น iPlusView.Store ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ นอกจากนี้ iPlusView.Store ไม่รับประกัน: (ก) ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหลายที่อยู่บนเว็บไซต์ (ข)ว่าเว็บไซต์ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ (ค) ว่าเว็บไซต์ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ (ง) ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางเว็บไซต์

iPlusView.Store มิได้รับประกันว่าการใช้บริการจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด เหนือสิ่งอื่นใด การดำเนินงานและความพร้อมของระบบที่ใช้ในการเข้าถึง บริการ รวมถึงโซเชียลมีเดียนั้นๆ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ และอาจขัดขวางหรือกีดกันการเข้าถึงบริการในบางครั้ง iPlusView.Store มิได้อยู่ในวิสัยที่จะต้องรับผิดต่อการขัดขวางหรือการกีดกันดังกล่าวในการเข้าถึงหรือใช้บริการของท่าน

ในกรณีที่ iPlusView.Store ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง หรือ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ รวมถึง เรื่องการรักษาความลับ หรือความปลอดภัยของข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจโทษ iPlusView.Store ได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัน iPlusView.Store ไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันได้แม้ว่าจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็ตาม ท่านตกลงมิให้ถือว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นเป็นการกระทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ ยกเว้นแต่เฉพาะการชำระเงินค่าบริการตามที่ได้มีการให้บริการกันจริง ระหว่างที่เหตุสุดวิสัยนั้นยังคงดำเนินอยู่ iPlusView.Store ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง หรือ เงื่อนไขที่กำหนดไว้สัญญาฉบับนี้และไม่ให้ถือเป็นการกระทำผิดสัญญาด้วย

บริการทั้งหมดของระบบ iPlusView.Store มีรายละเอียดการรับประกันทุกบริการครบถ้วน ดังนั้นหากผู้ใช้ละเลยที่จะศึกษา เราก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรผู้ใช้ได้ ถ้าเซิพเวอร์ดังกล่าวยืนยันจากระบบว่าไม่มีการรับประกันและการรับประกันจะเริ่มนับตั้งแต่ ยืนยันคำสั่งซื้อเข้ามา

 

ข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์

iPlusView.Store อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้ระบบซอฟต์แวร์และเซิพเวอร์ทั้งหมดของiPlusView.Storeได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ โดยที่ทางร้านค้าฯเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ ซอฟท์แวร์, เนื้อหาต่างๆ, บทความ, รูปภาพ, วีดีโอ, Design, เซิพเวอร์,  ซอร์สโค้ด หรือข้อมูลอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ผู้ใช้ต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แก้ไข แจกจ่าย ขาย โอนต่อ หรือให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา หรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการบริการของเรา นอกจากนี้ผู้ใช้ต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามแยกซอร์สโค้ดของเราออกมา เว้นแต่ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ผู้ใช้ทำเช่นนั้น

 

ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายบังคับใช้

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการ ตัดสินคดีของศาลไทย ท่านได้ตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับ iPlusView.Store อันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ iPlusView.Store ของท่าน ซึ่งท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นโดยตลอดแล้ว และท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

 

นโยบายการคืนเงิน

หลังจากผู้ใช้ได้รับอนุมัติการฝากเงินเข้ามาจนเสร็จสมบูรณ์ จะไม่มีการคืนเงินกลับสู่บัญชีของผู้ใช้อีก ผู้ใช้ต้องใช้ยอดเงินคงเหลือในคำสั่งซื้อจาก iPlusView.Store จนหมดเท่านั้น

ผู้ใช้ต้องยอมรับว่าเมื่อผู้ใช้ชำระเงินเสร็จผู้ใช้จะไม่ยื่นข้อพิพาทหรือปฏิเสธการชำระเงินกับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

หากผู้ใช้ยื่นข้อพิพาทหรือเรียกเก็บเงินคืนกับเราหลังจากการฝากเงินเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในอนาคตทั้งหมดและห้ามผู้ใช้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการใด ๆ ที่เราจัดส่งให้กับผู้ใช้หรือบัญชีโซเชียลมีเดียของลูกค้าของผู้ใช้

คำสั่งซื้อที่วางไว้ใน iPlusView.Store และยอดเงินฝากจะไม่คืนเงินหรือยกเลิกหลังจากที่อยู่ในสถานะ "กำลังดำเนินการ","กำลังประมวลผล","เสร็จสิ้น" ผู้ใช้จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าสู่บัญชี iPlusView.Store ของผู้ใช้หากคำสั่งซื้อนั้นไม่สามารถส่งมอบได้หรือเข้าสู่สถานะ "ยกเลิกรายการ","บางส่วน" เท่านั้น

คำสั่งซื้อที่ใส่ผิดหรือสถานะบัญชีเป็นส่วนตัว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลิงก์ถูกต้องและโปรไฟล์เป็นสาธารณะ หากสถานะเข้าสู่กระบวนการ "เสร็จสิ้น" จะไม่ได้รับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม โปรดรอบคอบนี่เป็นระบบเซิพเวอร์ดำเนินการอัตโนมัติ ไม่ใช่มนุษย์ดำเนินการ

กิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง เช่น การใช้บัตรเครดิตที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกขโมย, การใช้ใบเสร็จรับเงินของปลอม, การปลอมแปลงเอกสารการฝากเงิน, จะนำไปสู่การยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ โดยไม่มีข้อยกเว้น

โปรดอย่าใช้มากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ในเวลาเดียวกันสำหรับหน้าเดียวกันเพราะบางครั้งมันจะล่าช้า เราไม่สามารถให้หมายเลขผู้ติดตาม / ไลค์ที่ถูกต้องในกรณีนั้น เราจะไม่คืนเงินคำสั่งซื้อเหล่านี้เด็ดขาด

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

iPlusView.Store ไม่มีการขอใช้รหัสผ่านใดของผู้ใช้ทุกกรณี บริการทั้งหมดในเซิพเวอร์ไม่ใช้ข้อมูลหรือรหัสผ่านในการส่งคำสั่งซื้อ ดังนั้นผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ใน iPlusView.Store จะเป็นความลับ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างจริงจังและจะใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ทาง iPlusView.Store ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า